Technika grzewcza

- Systemy ogrzewania budynków i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej

System ogrzewania to zespół urządzeń i elementów składowych instalacji służących do pozyskania i rozprowadzenia ciepła w budynku. Składa on się ze źródła ciepła oraz systemu jego dystrybucji, czyli wewnętrznej instalacji grzewczej.
Systemy ogrzewania w budynkach, ze względu na rodzaj źródła ciepła możemy dzielić generalnie na:
- gazowe,
- olejowe,
- na paliwa stałe – głównie węglowe, ale również drewno,
- elektryczne (oporowe i do napędu pompy ciepła),
- zdalaczynne (ciepło z miejskiej sieci cieplnej),
- źródła odnawialne – biomasa, słońce, wiatr.

Ze względu na sposób i mechanizm rozprowadzenia ciepła w budynku wyróżniamy następujące systemy wewnętrznych instalacji ogrzewania:
- wodne,
- powietrzne,
- elektryczne (oporowe),
- parowe.

W praktyce występujące systemy ogrzewania stanowią w istocie nieograniczoną liczbę możliwych kombinacji wymienionych źródeł ciepła i technik jego dystrybucji.

W naszej firmie posiadamy w sprzedaży następujące urządzenia grzewcze c.o:
- kotły gazowe – konwencjonalne i kondensacyjne – jedno i dwu funkcyjne,
- kotły węglowe,
- wymienniki ciepła.

Natomiast z urządzeń ogrzewania wody użytkowej:
- wymienniki – zasilane ciepłem z instalacji c.o. z miejscem na grzałkę elektryczną,
- pojemnościowe elektryczne podgrzewacze,
- przepływowe elektryczne podgrzewacze wody,
- przepływowe gazowe podgrzewacze wody – tzw. termy gazowe.

Kotły gazowe
Różnice w konstrukcji kotłów na gaz ziemny i płynny są niewielkie, a zasada ich działania jest taka sama. W tradycyjnych kotłach z palnikami atmosferycznymi możliwe jest uzyskanie maksymalnie 88 – 90% sprawności.
Zwiększenie sprawności jest możliwe tylko przy wykorzystaniu kotłów kondensacyjnych, w których odzyskuje się ciepło utajone poprzez skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach w obrębie kotła.
Możliwe jest wtedy uzyskanie sprawności nominalnej kotła od 104 do nawet 108%.

W kotłach gazowych stosuje się obecnie palniki atmosferyczne i podmuchowe.
W palnikach atmosferycznych wielkość płomienia jest stała i wydajność grzejną kotła reguluje się poprzez jego załączanie i wyłączanie.
W palnikach podmuchowych powietrze dozowane jest precyzyjnie przez wentylator, przez co uzyskuje się prawidłowy skład mieszanki powietrza i gazu. Możliwa jest również płynna regulacja wydajności kotła w zależności od potrzeb oraz zastosowanie szczelnych komór spalania i uzyskanie mniejszych strat postojowych.
Gorące gazy po opuszczeniu komory spalania przepływając przez wymiennik oddają ciepło do medium zasilającego instalację grzewczą (woda lub powietrze). Ochłodzone w wymienniku lecz ciągle gorące spaliny odprowadzane są poprzez komin na zewnątrz budynku i powodują powstanie podciśnienia w komorze spalania, które z kolei pozwala na zassanie nowej porcji powietrza potrzebnego do spalania. Podciśnienie to nazywamy „ciągiem” i jego wielkość ma istotny bezpośredni wpływ na proces spalania.
Ze względu na sposób dostarczania do kotła powietrza niezbędnego do spalania wyróżniamy kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania.
Otwarta komora spalania oznacza, że powietrze zasysane jest do kotła z jego otoczenia, czyli bezpośrednio z pomieszczenia w którym jest zainstalowany, natomiast zamknięta komora spalania oznacza, że powietrze dostarcza się z zewnątrz bezpośrednio do komory, czyli musi być instalacja doprowadzająca powietrze i odprowadzająca spaliny.
Systemy ogrzewania zasilane przez kotły gazowe są wyposażone w automatykę regulacyjno – zabezpieczającą.

Komfort cieplny może być regulowany poprzez:
- regulację temperatury czynnika grzewczego, realizowaną poprzez ręcznie nastawiany termostat umieszczony w kotle,
- regulację temperatury poprzez termostat umieszczony w pomieszczeniu,
- regulację temperatury zasilania ustawianej automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniu (regulacja pogodowa);
regulację pogodową z programatorem wymaganej temperatury w pomieszczeniach.

Kotły gazowe mogą być:
- jednofunkcyjne – zasilają system centralnego ogrzewania,
- dwufunkcyjne – oprócz c.o. mają wbudowany system podgrzewania wody użytkowej – pojemnościowy lub przepływowy.

W naszej ofercie mamy kotły c.o. i podgrzewacze wody gazowe takich firm jak:
- Junkers
- Termet
- Vaillant

Kotły węglowe i inne paliwa stałe

Wzrastające od kilku lat ceny gazu i oleju opałowego spowodowały wzrost zainteresowania kotłami na paliwo stałe.
Pod pojęciem paliw stałych rozumiemy:
- węgiel kamienny (pod każdą postacią: , oprócz pyłu węglowego, który jest spalany w kotłach energetycznych),
- drewno jako szczapy, zrębki, pelet, brykiety oraz takie paliwa, jak wierzba energetyczna i zboża energetyczne.

Kotły na paliwa stałe mają z reguły dużo większe gabaryty zewnętrzne od kotłów gazowych czy olejowych. Trzeba zatem na urządzenie zaplanować odpowiednio dużą kotłownię, spełniającą określone wymagania.
Kotłownia powinna być usytuowana centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na parterze. Zgodnie z przepisami pomieszczenie to musi mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m (w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m).
Ważne jest także zapewnienie odpowiednich odległości od urządzenia do ścian pomieszczenia – chodzi tu o względy bezpieczeństwa, wygodną obsługę oraz serwis – użytkownik czy serwisant muszą mieć swobodny dostęp do elementów kotła, które wymagają konserwacji lub regulacji, jak również codziennej obsługi.
Przy usytuowaniu źródła ciepła musimy także zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznych odległości od elementów łatwopalnych.
Ze względu na dużą masę własną kotłów na paliwa stałe (nawet kilkaset kilogramów) należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji stropu lub podłogi, na której stanie urządzenie.
W zależności od konstrukcji i mocy kotła komin powinien mieć odpowiedni przekrój i wysokość, a co za tym idzie określone podciśnienie kominowe.
Jeżeli podłączymy kocioł do komina o zbyt słabym podciśnieniu (ciągu kominowym) lub o zbyt małym przekroju, możemy mieć problemy z wydajnością urządzenia, słabym spalaniem, dymieniem oraz szybszym zarastaniem sadzą.
Wszystkie wymagane parametry podają producenci urządzeń grzewczych w podstawowych danych technicznych.
Większość nowoczesnych kotłów na paliwa stałe nie wymaga stosowania wkładów kominowych. Kominy mogą być murowane z cegły pełnej klasy minimum 10. Przewód musi się zaczynać od poziomu podłogi kotłowni. Komin w dolnej części, poniżej czopucha kotła, powinien mieć otwór wyczystny do usuwania sadzy i popiołu.
Jego przekrój powinien być zbliżony do kwadratu (min. 14 x 14 cm), aby opory przepływu spalin były mniejsze. Zawsze jednak przekrój i wysokość komina powinien określić projektant.
Można też wykonać komin zewnętrzny – murowany, dołączony do ściany budynku lub też ze stali żaro- lub kwasoodpornej (w zależności od temperatury spalin). Należy tylko pamiętać, że każdy komin zewnętrzny powinien być ocieplony.
Zgodnie z przepisami kotły na paliwa stałe muszą współpracować z instalacją typu otwartego, czyli zastosowane musi być przelewowe naczynie wyrównawcze.

Wybór kotła na paliwo stałe powinien uwzględniać przede wszystkim to, jakie paliwo zamierzamy wykorzystywać. Następnie należy brać pod uwagę konstrukcję urządzenia i związane z nią wymagania dotyczące jego obsługi.
Nowoczesne kotły na paliwa stałe nie wymagają codziennej obsługi i mają estetyczny wygląd.
Wyposażane są w rozbudowane układy automatyki i sterowania procesem spalania paliwa oraz regulacji temperatury w instalacji c.o. Pracują ze sprawnością od 80 do ponad 90% i charakteryzują się niską emisją gazów cieplarnianych.
Kotły o prostej konstrukcji, bez zaawansowanej regulacji procesu spalania, pracują ze sprawnością 50–55% i emitują duże ilości szkodliwych związków w spalinach.

Jednym z podstawowych podziałów jest budowa:
- KOTŁY ZE SPALANIEM GÓRNYM
W tego typu kotłach paliwo dokłada się do komory spalania od góry. Powietrze dopływa przez popielnik i otwory w ruszcie, jak w tradycyjnym piecu. Regulacja spalania może się odbywać za pomocą mechanicznego miarkownika ciągu, który reguluje dopływ ilości powietrza do paleniska. Ten rodzaj regulacji nie jest precyzyjny. Paliwo spala się na całej wysokości nasypu. Gazy spalinowe przepływają przez warstwę paliwa i unoszą do komina również gazy niespalone. Temperatura spalin na wyjściu z kotła jest stosunkowo wysoka, a to oznacza straty energii. Grubość warstwy paliwa i moc cieplna mogą się szybko zmieniać po załadunku opału. Zaletą tego rodzaju kotłów, oprócz prostej konstrukcji i niskiej ceny, jest także brak problemów z ciągiem kominowym. Ich minusy to niska sprawność i fakt, że przeznaczone są do spalania węgla i koksu, a drewno może być traktowane tylko jako paliwo zastępcze. Ponadto wymagają one przeważnie częstego zasypywania, co może być kłopotliwe.

- KOTŁY ZE SPALANIEM DOLNYM
Kotły tego typu mają bardziej zaawansowaną konstrukcję, a proces spalania odbywa się na tylnej ścianie komory zasypowej lub w komorze spalania, która znajduje się z tyłu komory zasypu. W tych kotłach paliwo nie spala się od razu w całej objętości, lecz tylko w dolnej części na ruszcie. Pozostały po spaleniu paliwa popiół zsypuje się do popielnika, a w jego miejsce osuwa się następna porcja paliwa. Tym samym stałopalność jest znaczenie dłuższa i wynosi 12–18 godzin. Paliwo w tych kotłach lepiej się dopala, a konstrukcja wymusza dłuższy obieg spalin. Spaliny z rusztu nie przechodzą przez paliwo bezpośrednio do komina, lecz przez komory wodne i po drodze oddają ciepło. Uchodzące do komina spaliny mają niższą temperaturę i dłuższą drogę do pokonania oraz nie porywają niedopalonych gazów, co pozwala na uzyskiwanie wyższych sprawności spalania niż w kotłach ze spalaniem górnym. Kotły ze spalaniem dolnym wyposaża się w ruszt stały lub ruchomy (stały ruszt to przeważnie ruszt wodny), w miarkowniki ciągu (dzięki czemu można regulować ilość doprowadzanego powietrza do komory spalania, a tym samym moc kotła). Mają one również zabezpieczenia chroniące je i całą instalację c.o. przed przegrzaniem.

W naszej ofercie mamy kotły na paliwa stałe firm:
- Defro
- Zębiec
- Kotłobud
- Termet

- Pompy c.o. i c.w.u

Z uwagi na rozwój w ostatnim okresie technik i urządzeń do sterowania pracą instalacji wprowadza się również podział systemów grzewczych w zależności od rodzaju siły wywołującej obieg czynnika grzewczego i wyróżnia się dwa podstawowe ich rodzaje:
- grawitacyjne,
- z obiegiem wymuszonym.

W przypadku ogrzewań grawitacyjnych – siła powodująca obieg czynnika grzewczego, pokonująca opory przepływu w instalacji wywołana jest różnicą gęstości i ciężaru objętościowego czynnika ogrzanego w źródle i schłodzonego w pomieszczeniach.
W ogrzewaniach z obiegiem wymuszonym obieg czynnika grzewczego wywołany jest działaniem specjalnych pomp obiegowych lub wentylatorów w przypadku ogrzewań powietrznych.
W stałej sprzedaży posiadamy pompy cyrkulacyjne do systemów ogrzewania jak również instalacji ciepłej wody użytkowej.
Sprzedajemy pompy firm:
- Grudfos
- Leszno – Leszczyńska Fabryka Pomp – LFP

- Grzejniki

W wodnych instalacjach c.o., najbardziej rozpowszechnionych w praktyce, elementem za pomocą którego przekazuje się ciepło z instalacji w poszczególnych punktach budynku są grzejniki.
Ze względu na stosowane materiały dzielimy je na:
- stalowe – płytowe i rurkowe (łazienkowe),
- aluminiowe żeberkowe,
- żeliwne żeberkowe.

Najbardziej rozpowszechnione w tzw. starym budownictwie mieszkaniowym (wielkopłytowym)  są grzejniki żeberkowe żeliwne, które charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz pojemnością cieplną (akumulacyjność), czyli powoli się nagrzewają ale również powoli przekazują ciepło, czyli stygną. Obecnie jeżeli są produkowane to w dekoracyjnej formie.

Grzejniki płytowe stalowe są wykonane w formie płyt pomiędzy którymi są zastosowane konwektory. Są one bardzo wytrzymałe, mają dość niską akumulacyjność cieplną – szybko przekazują ciepło. Należy dobrze wyliczyć wymaganą moc cieplną grzejnika, ponieważ nie ma możliwości rozbudowania tego grzejnika przez np. dodanie kolejnego elementu, tak jak przy konstrukcji żeberkowej.
Ze względu na podejście instalacji grzewczej wyróżniamy grzejniki:
- boczne – zasilanie z boku,
- dolne – zasilanie z dołu (lewe lub prawe)

Grzejniki aluminiowe żeberkowe mają najmniejszą akumulacyjność z w/w form. Są lekkie i odporne na korozję chociaż należy pamiętać, że nie nadają się do pracy w instalacjach grzewczych miedzianych ponieważ może nastąpić korozja elektrochemiczna.
Żeberkowa konstrukcja ułatwia rozbudowę poprzez dokręcenie kolejnej partii żeber do istniejącego grzejnika.
W naszej firmie możemy skręcić grzejnik aluminiowy wg potrzeb klienta.

Producenci:
- grzejniki aluminiowe:
- KFA – Armatura Kraków – model: G-500F,
- grzejniki stalowe panelowe:
-  Purmo
- Keller
- Buderus
- grzejniki łazienkowe – stalowe rurkowe
- Luxor Koronowo
- Purmo

logo Keller          logo Leszna LFP

 
www.luxor.koronowo.pl

napisz do nas