Instalacje kanalizacyjne

Kanalizacja zewnętrzna

Rury i kształtki z PVC-u są najczęściej stosowanym obecnie systemem przy budowie zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej. Jest to uznany i kompletny zestaw do bezciśnieniowego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz deszczowych. W skład systemu wchodzą rury ze ścianką litą jednorodną w całym przekroju rury oraz rury ze ścianką z rdzeniem spienionym (Multilayer).
Rury łączone sa kielichowo i występują w trzech różnych klasach wytrzymałości zależnych od wymaganych obciążeń statycznych i dynamicznych, tj: SN2, SN4 i SN8.
Kształtki to kolanka o

Surowcem do produkcji rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U. Jest to materiał o dużej wytrzymałości i udarności. Rury i kształtki z PVC-U są odporne na działanie substancji chemicznych.

Rury kanalizacji zewnętrznej pvc-u produkowane są w kolorze pomarańczowym o zakresie średnic od 110 mm do 500 mm i długości od 0,5 m do 6 m.
Producenci: Dyka, Instal-plast Łask, Kaczmarek.

 

Kanalizacja wewnętrzna

W systemie kanalizacji wewnętrznej stosuje się jeden z dwóch surowców: PVC-U (polichlorek winylu) lub PP (polipropylen). Przewidywany okres trwałości 50 lat.
Rury i kształtki produkowane w średnicach od 32 mm do 110 mm (32, 40, 50, 75, 110) i długości od 0,315 m do 6 m (0,315; 0,5; 1; 2; 3; 6) w zależności od średnicy.

System kanalizacji wewnętrznej z PP-HT i PVC-HT przeznaczony jest do montażu kanalizacji wewnętrznej np. w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach, laboratoriach, jak również do budowy instalacji przemysłowych oraz w rolnictwie.
Ze względu na większą neutralność biologiczną PP jako materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy kanalizacji powyższy system zalecany jest częściej do stosowania w przemyśle spożywczym.
Instalacja z PP jest odporniejsza na mechaniczne uszkodzenie, ponieważ jest elastyczniejsza od PVC-U. Z kolei większa sztywność PVC jest zaletą przy budowie instalacji wewnętrznej gdzie występują dłuższe proste odcinki.
Producenci:
- kanalizacja PP – Dyka, Armakan, InstalPlast, Profil
- kanalizacja PVC – Armakan, InstalPlast.

 

Studnie kanalizacyjne

Produkowane są metodą wtrysku oraz wytłaczania i współwytłaczania z PVC-U i PP.
Oferujemy kinety zbiorcze i przelotowe w średnicach 315, 400, 425 oraz na specjalne zamówienie klienta 600 i 1000mm. Rury wznoszące wykonywane z rury gładkiej lub karbowanej jedno- i dwuwarstwowej. Średnice rur wznoszących odpowiadają rozmiarowi kinet.
Proponujemy pełny asortyment zwieńczeń (pokryw teleskopowych) o klasie wytrzymałości od A15 (1,5 t) – D400 (40 t). Studnie występują w wersji inspekcyjnej włazowej i niewłazowej.
Posiadana dokumentacja: aprobata techniczna IBDiM, opinia GIG.
Producenci: Instal Plast Łask, Dyka, Kaczmarek, Profil

 

 

napisz do nas